39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Mikołajki
10 grudnia 2023r. | Administrator

5 grudnia w naszej szkole był dniem wyjątkowym, po­nie­waż świętowaliśmy mikołajki. Z tej okazji Samorząd Ucz­niow­ski zor­ga­ni­zo­wał dla uczniów szereg atrakcji. Świę­ty Mi­ko­łaj wraz z elfami odwiedzał wszystkie klasy. Przy­go­to­wa­no tak­że charytatywny kiermasz z nagrodami, pod­czas któ­re­go uczniowie zebrali 723 zł na pomoc dla cho­rej na mu­ko­wis­cy­do­zę koleżanki. Cała szkoła została ude­ko­ro­wa­na w świątecznym klimacie, a wszyscy licealiści, któ­rzy za­ło­ży­li mikołajkowe czapki lub świąteczne sweterki mo­gli cie­szyć się przywilejem zwolnienia z odpowiedzi. Ga­le­ria...

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6