39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada WoPiŚW
13 grudnia 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować, że do etapu okręgowego 65. edy­cji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współ­czes­nym za­kwa­li­fi­ko­wa­li się: Jan Ciężadło (4b), Wojciech Ko­pacz (4b) i Ame­lia Ma­ło­dziń­ska (4e). W tym roku szkol­nym olim­pia­da w tzw. bloku zmiennym odbywa się pod hasłem „20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Życzymy po­wo­dze­nia w kolejnych etapach olimpijskich zmagań!

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6