39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wolontariat w szpitalu
14 grudnia 2023r. | Administrator

13 grudnia młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu - „Ko­per­nik pomaga” odwiedziła oddział dziecięcy Szpitala Spe­cja­lis­tycz­ne­go im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Ma­li pa­cjen­ci otrzy­ma­li od wolontariuszy misie i prezenty z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Bożego Narodzenia. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, którzy włączyli się w akcję. Galeria...

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6