39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
17 grudnia 2023r. | Administrator

15 grudnia Oliwia Długosz, uczennica klasy 2f, re­pre­zen­to­wa­ła naszą szkołę podczas II Powiatowego Prze­glą­du Ko­lęd i Pastorałek „Śpiewajmy i grajmy Mu”, któ­ry zor­ga­ni­zo­w­any został przez Zespół Szkół im. prof. Janusza Grosz­kow­skie­go w Mielcu. Miło nam poinformować, że Oli­wia zdo­by­ła pierwsze miejsce. Serdecznie gratulujemy i ży­czy­my dal­szych sukcesów.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6