39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Oddaj krew, uratuj czyjeś życie!
19 grudnia 2023r. | Administrator

18 grudnia nasi uczniowie, nauczyciele i rodzice do­łą­czy­li do akcji poboru krwi „Oddaj krew i uratuj czyjeś ży­cie”. W spec­jal­nym mobilnym krwiobusie oddano łącznie 13 li­trów krwi. Dla krwiodawców przygotowane były prezenty nie­spo­dzian­ki, słodycze i między innymi choinki spon­so­ro­wa­ne przez Nadleśnictwo Mielec. Dziękujemy wszyst­kim, któ­rzy włączyli się w tę szlachetną akcję. Galeria...

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6