39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Statystyczna
23 grudnia 2023r. | Administrator

Wiktoria Klich (4b) zajęła pierwsze miejsce w etapie okrę­go­wym Olimpiady Statystycznej. Uzyskała ósmą po­zy­cję w kla­sy­fi­ka­cji ogólnopolskiej (na 1616 uczestników) i kwa­li­fi­ka­cję do zawodów centralnych! Gratulujemy i ży­czy­my suk­ce­su na kolejnym etapie olimpijskich zmagań.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6