39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Powrót do szkoły
3 listopada 2014r. | Administrator

W dniach 28-29 października gościliśmy w naszej szkole pana Jerzego Świądra, który na co dzień pracuje jako tłumacz pisemny w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu. Jerzy Świąder, absolwent II Liceum, spotkał się z uczniami klas trzecich w ramach projektu "Back to School" (powrót do szkoły), organizowanego przez instytucje unijne. Uczestniczący w nim pracownicy Parlamentu Europejskiego i innych instytucji przyjeżdżają do swoich byłych szkół, żeby opowiedzieć uczniom o swojej pracy i przybliżyć zagadnienia związane z Unią Europejską. Podczas 4 dwugodzinnych spotkań mających formę multimedialnego wykładu Jerzy Świąder opowiedział o instytucjach UE, skupiając się na kwestii wielojęzyczności oraz pracy tłumacza pisemnego w Parlamencie Europejskim. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując w grupach quiz na temat UE. Prezentacja spotkała się z szerokim zainteresowaniem uczniów, którzy zadawali wiele interesujących pytań.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6