39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Artystyczna
3 stycznia 2024r. | Administrator

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły - We­ro­ni­ka Skiba (3f) i Allan Jurkowski (3c) zakwalifikowali się do dru­gie­go eta­pu XLVIII Olimpiady Artystycznej w sek­cji hi­sto­rii mu­zy­ki. Drugi etap przeprowadzony zostanie przez Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Olimpiady Artystycznej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki 12.02.2024 r. w Kra­ko­wie. Weronice i Allanowi serdecznie gratulujemy i ży­czy­my suk­ce­su na kolejnym etapie olimpijskich zmagań.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6