39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Awans do II etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
5 stycznia 2024r. | Administrator

Cztery uczennice naszej szkoły: Aleksandra Bła­cho­wicz z 2c, Zuzanna Sulik z 2e oraz Zofia Grzelak i Alek­san­dra Le­wan­dow­ska z 3e zakwalifikowały się do eta­pu okrę­go­we­go OLiJP. Życzymy powodzenia w ko­lej­nym eta­pie olim­pia­dy, który w formie ustnej i pisemnej od­bę­dzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim 3 lutego. Po­wo­dze­nia!

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6