39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Szkolny wyjazd narciarsko-snowboardowy
6 stycznia 2024r. | Administrator

W dniach od 4 do 5 stycznia grupa ponad 50 narciarzy i snowboardzistów z naszej szkoły wyjechała do Krynicy, by móc doskonalić swoje umiejętności na stoku @slot­wi­ny­are­na. W wyjeździe zorganizowanym przez na­uczy­cie­li wy­cho­wa­nia fizycznego wzięli udział zarówno doś­wiad­cze­ni mi­łoś­ni­cy sportów zimowych, jak i tacy, któ­rzy prze­ży­li swój nar­ciar­ski de­biut. Licealiści nocowali w Schronisku Mło­dzie­żo­wym „Fras­sati” prowadzonym przez ks. Andrzeja Au­gus­ty­na, ab­sol­wen­ta naszej szkoły. Wyjazd był udany i pe­łen wra­żeń, a nie­ba­wem odbędzie się kolejny. Galeria...

obrazek
te: 0.009s dbnc: 6 dbnq: 6