39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
8 stycznia 2024r. | Administrator

Z radością informujemy, że trzy uczennice naszej szko­ły: Anna Brzdęk (3f), Julia Dziarmaga (4c) oraz Do­mi­ni­ka Warchałowska (4c) zakwalifikowały się do II eta­pu Olim­pia­dy Wiedzy o Wynalazczości. Serdecznie gra­tu­lu­je­my i ży­czy­my sukcesu na kolejnym etapie olim­pij­skich zma­gań.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6