39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Historyczny koncert w hali MOSIR z udziałem chórzystów „Kopernika”
9 stycznia 2024r. | Administrator

6 stycznia chórzyści naszego liceum wzięli udział w wy­jąt­ko­wym, historycznym wydarzeniu, którym był Kon­cert No­wo­rocz­ny w sty­lu wiedeńskim Mieleckiej Orkiestry Sym­fo­nicz­nej. Kon­cert ten „muzycznie” otworzył nową halę MOSiR. Jest nam niezmiernie miło, że zaproszony na to wy­da­rze­nie chór „Ko­per­ni­ka” pod dyrekcją pani Agnieszki Straż mógł za­pre­zen­to­wać się w czasie koncertu. Galeria...

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6