39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Klasa 2e na wykładzie o Holokauście
16 stycznia 2024r. | Administrator

16 stycznia klasa 2e uczestniczyła w wykładzie Ze­no­na Fajgera – pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Rze­szo­wie. Prelegent przedstawił politykę nazistowskich Nie­miec, hi­sto­rię zagłady ludności żydowskiej, ze zwró­ce­niem uwa­gi na Żydów mieszkających w Mielcu i na te­re­nie dzi­siej­sze­go Podkarpacia. Spotkanie z okazji Obchodów Dnia Pa­mię­ci Ofiar Holokaustu na Podkarpaciu zor­ga­ni­zo­wa­ło Muzeum Historii Regionalnej Pałacyk Obor­skich. Ga­le­ria...

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6