39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukces sportowy dziewcząt
20 stycznia 2024r. | Administrator

19 stycznia odbyły się półfinały powiatowe w piłce siat­ko­wej dziewcząt. Nasza reprezentacja zajęła 1 miejsce, wy­gry­wa­jąc z dru­ży­na­mi ZST Mielec oraz V LO. Gra­tu­lu­je­my i trzy­ma­my kciuki za udany występ w finałach po­wia­to­wych. Na­szą szkołę reprezentowały: Julita Miłoś, Do­mi­ni­ka War­cha­łow­ska, Julia Kuduk, Julia Żybula, Milena Dolot, Ka­ro­li­na Le­siń­ska, Katarzyna Majewska, Patrycja Ruman, Na­ta­lia An­dry­cho­wicz, Patrycja Ziółkowska, Wiktoria Ry­dza, Wik­to­ria Żu­raw­ska, Daria Chudzik, Wiktoria Bujak, Ga­brie­la Ko­wal­ska. Gratulujemy. Galeria...

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6