39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Awans do II etapu Olimpiady Języka Angielskiego
13 lutego 2024r. | Administrator

Z przyjemnością informujemy, że Kornel Majkiewicz, uczeń klasy 4a, zakwalifikował się do części ustnej II etapu Olim­pia­dy Języka Angielskiego. Kornelowi serdecznie gra­tu­lu­je­my wy­so­kich wyników uzyskanych w części pi­sem­nej, któ­re pozwoliły na awans w olimpijskich zma­ga­niach. Ży­czy­my powodzenia i czekamy na kolejne suk­ce­sy. Good luck!

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6