39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Pracowite ferie pasjonatów geografii
15 lutego 2024r. | Administrator

27 stycznia, pierwszego dnia ferii zimowych, czworo ucz­niów naszej szkoły wzięło udział w II etapie Olimpiady o Dia­men­to­wy In­deks AGH z geografii z geologią. Byli to: Ju­li­ta Mi­łoś, Mi­chał Hajduk i Paweł Kwiatkowski z klasy 3a oraz Piotr Wi­tek z kla­sy 3b. Równie pracowity okazał się ko­niec zi­mo­wej przer­wy. W dwóch ostatnich dniach odbył się II etap Olim­pia­dy Geo­gra­ficz­nej. Pierwszego dnia trzech ucz­niów naszego liceum: Hubert Bryła (4a), Piotr Witek (3b) i An­to­ni Ple­ban (2e) przystąpiło do rozwiązywania trzech tes­tów. Ko­lej­ne­go dnia po weryfikacji prac pi­sem­nych od­by­ła się część ustna, w której udział wzięli Hu­bert i Piotr. Gratulujemy i czekamy na wyniki.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6