39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Dzień Patrona
20 lutego 2024r. | Administrator

19 lutego świętowaliśmy urodziny naszego patrona - Mi­ko­ła­ja Kopernika. Tradycyjnie młodzież przygotowała pysz­ne pier­ni­ki, którymi częstowała całą społeczność szkol­ną. Do skosztowania ciasteczek hasłem: „Weź pier­ni­ka od Ko­per­ni­ka” zachęcał nowo wybrany sobowtór Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka - Eryk Żurawski. Uczniowie ubrali w tym dniu blu­zy i ko­szul­ki z logo naszego patrona oraz wysłuchali audycji. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, którzy zaangażowali się w przy­go­to­wa­nie te­go waż­ne­go dla naszej szkoły święta.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6