39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Ola podwójną stypendystką
22 lutego 2024r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Aleksandra Kagan, uczen­ni­ca kl.1d, otrzymała dwa stypendia: Stypendium Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa Podkarpackiego za wybitne osiąg­nię­cia ar­tys­tycz­ne, którego wręczenia odbyło się pod­czas uro­czys­tej ga­li w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie oraz Sty­pen­dium Artystyczne Fundacji PROMETEO dla dzieci i mło­dzie­ży z po­wia­tu mieleckiego. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6