39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Spotkanie z absolwentem „Kopernika”
24 lutego 2024r. | Administrator

21 lutego uczniowie klas 4a i 4b spotkali się z naszym ab­sol­wen­tem, Hubertem Chlostem, studentem specjalizacji pi­lo­taż sa­mo­lo­to­wy w Państwowej Akademii Nauk Sto­so­wa­nych w Cheł­mie. Hubert zaprezentował te­go­rocz­nym ma­tu­rzys­tom ofertę edukacyjną swojej uczel­ni, przed­sta­wił ścież­ki kształcenia i zachęcał do pod­ję­cia studiów w PANS.

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6