39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

II Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Myśl ekonomicznie – żyj ekologicznie”
24 lutego 2024r. | Administrator

21 lutego odbył się etap szkolny II Powiatowego Kon­kur­su Ekologicznego, którego celem jest rozwijanie i po­sze­rze­nie wraż­li­woś­ci młodzieży na piękno przyrody, pod­wyż­sze­nie po­zio­mu edukacji ekologicznej i pro­pa­go­wa­nie za­cho­wań przy­jaz­nych środowisku. Do etapu finałowego, któ­ry odbędzie się 6 marca 2024 roku zakwalifikowali się: Na­ta­lia Pyt­ko, Ma­ciej Kobyra z klasy 1c oraz Mikołaj Ko­by­ra z kla­sy 1d. Uczniom życzymy dalszych sukcesów.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6