39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

CodeQuest
25 lutego 2024r. | Administrator

24 lutego w PZL Mielec rozegrano międzynarodowy kon­kurs programowania CodeQuest organizowany przez Lock­heed Mar­tin. W polskiej edycji konkursu wystąpiły dwie dru­ży­ny re­pre­zen­tu­ją­ce naszą szkołę. Znakomite 3 miejsce w ka­te­go­rii Ad­van­ced zajęła drużyna w składzie: Ryszard Czer­wiń­ski (2b), Maksymilian Koleśniak (4b) i Daniel Ko­pacz (3a). Dziel­nie walczyła też druga nasza drużyna w skła­dzie: Mi­ko­łaj Maciejak, Mateusz Tylec, Maksymilian Wilk (wszy­scy 2a). Gratulacje.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6