39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

XLVII Olimpiada Języka Francuskiego
25 lutego 2024r. | Administrator

Po wyjątkowo trudnym etapie okręgowym XLVII Olim­pia­dy Języka Francuskiego (części pisemnej i ustnej) Ko­mi­tet Głów­ny za­kwa­li­fi­ko­wał do etapu centralnego tylko 60 ucz­niów szkół śred­nich z całej Polski. Wśród nich zna­laz­ła się uczen­ni­ca naszego liceum — Agata Ko­ma­niec­ka z kla­sy 4b. Serdecznie gratulujemy i życzymy po­wo­dze­nia na eta­pie centralnym!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6