39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców
1 marca 2024r. | Administrator

27 lutego w ZST w Mielcu odbył się turniej tenisa sto­ło­we­go dziewcząt i chłopców naszego powiatu. Re­pre­zen­ta­cja dziew­cząt: Anna Krakowska i Viktoria Da­ny­liv za­ję­ły 4. miej­sce, natomiast reprezentacja chłopców w skła­dzie: Ja­kub Bia­łek, Miłosz Jagusiak i Mateusz Krzy­szto­fik awan­so­wa­li do etapu rejonowego. Gratulujemy i ży­czy­my suk­ce­sów w ko­lej­nych rozgrywkach Licealiady.

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6