39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Turniej Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”
4 marca 2024r. | Administrator

4 marca w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Mu­zycz­nej w Mielcu odbyły się eliminacje Powiatowe IX Wo­je­wódz­kie­go Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”. Mi­ło nam po­in­for­mo­wać, że Julia Petka, uczennica klasy 1b, uzy­ska­ła II miej­sce za recytację wiersza Zbigniewa Her­ber­ta „Wil­ki” i będzie reprezentować naszą szkołę w fi­na­le wo­je­wódz­kim, natomiast uczeń tej samej klasy, Ce­za­ry Smo­leń, otrzy­mał wyróżnienie. Serdecznie gra­tu­lu­je­my i trzy­ma­my kciu­ki za sukces w finale.

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6