39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukces w Konkursie Ekologicznym „Myśl ekonomicznie – żyj ekologicznie”
11 marca 2024r. | Administrator

6 marca w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Bł. Ks. R. Sitki odbył się etap finałowy II Powiatowego Konkursu Eko­lo­gicz­ne­go „Myśl ekonomicznie – żyj ekologicznie”. Kon­kurs zo­stał objęty patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświa­ty i Sta­ros­ty Powiatu Mieleckiego. Nasi uczniowie zdo­by­li czo­ło­we miejsca: I miejsce - Maciej Kobyra (1c), II miej­sce - Na­ta­lia Pyt­ko (1c) i Mikołaj Kobyra (1d). Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6