39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

XIX Olimpiada Przedsiębiorczości
11 marca 2024r. | Administrator

7 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od­był się etap okręgowy XIX Olimpiady Przedsiębiorczości. Na­szą szkołę reprezentowali uczniowie: Anna Brzdęk (3f), Jan Cię­żad­ło (4b), Wiktoria Klich (4b) i Wojciech Kopacz (4b). Pod­czas eta­pu okręgowego uczestnicy weryfikowali swo­ją wie­dzę, sto­so­wa­li praktyczne rozwiązania z zakresu przed­się­bior­czoś­ci oraz rozwijali kompetencje i umie­jęt­noś­ci spo­łecz­no-ekonomiczne.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6