39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Konkurs fizyczny „First Step to Nobel Prize”
11 marca 2024r. | Administrator

Do finału konkursu fizycznego „First Step to Nobel Pri­ze” o puchar Rektora Politechniki Łódzkiej za­kwa­li­fi­ko­wa­li się: Ryszard Czerwiński z klasy 2b oraz ucz­nio­wie kla­sy 4b - We­ro­ni­ka Banaś, Wiktoria Bujak, Julia Dzie­kan, Ka­ro­li­na Pa­węz­ka, Maksymilian Koleśniak, Piotr Żmu­da i Wik­to­ria Żu­raw­ska. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6