39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Konkurs „First Step to Nobel Prize”
29 marca 2024r. | Administrator

Bezprecedensowym sukcesem uczniów mieleckiego Ko­per­ni­ka zakończył się rozegrany w Łodzi finał ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su fizycznego „First Step to Nobel Pri­ze” o Pu­char Rek­to­ra Politechniki Łódzkiej. Nasi re­pre­zen­tan­ci za­ję­li pierwsze trzy miejsca. Zwyciężył Ma­ksy­mi­lian Ko­leś­niak (4b), drugi był Piotr Żmuda (4b), a trze­ci Ry­szard Czer­wiń­ski (2b). Gratulacje! Jesteśmy z Was dum­ni!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6