39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji
29 marca 2024r. | Administrator

Do finału XXIII Podkarpackiego Konkursu Ma­te­ma­tycz­ne­go im. Franciszka Leji zakwalifikowali się w ra­mach Po­zio­mu I - Maksymilian Skop (1a) i Emilia Szot (1b). Ry­szard Czer­wiń­ski (2b) był najlepszy wśród uczniów z Po­zio­mu II, na­to­miast Daniel Kopacz (3a) i Szymon So­boń (3b) po­wal­czą na Poziomie III. Życzymy sukcesu w ostat­nim eta­pie kon­kur­su!

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6