39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kolejny sukces Wiktorii
7 kwietnia 2024r. | Administrator

6 kwietnia 2024 r. na Wydziale Matematyki i In­for­ma­ty­ki Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał cen­tral­ny XXII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Re­pre­zen­tant­ka mie­lec­kie­go „Kopernika” - Wiktoria Klich (4b) uzy­ska­ła ty­tuł Fi­na­list­ki olimpiady, zdobywając największą liczbę punktów w gru­pie uczniów z tytułem Finalisty. Gratulujemy!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6