39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Laureaci Konkursu Ekologicznego „Myśl ekonomicznie – żyj ekologicznie”
8 kwietnia 2024r. | Administrator

4 kwietnia 2024 roku podczas Targów Edukacyjnych, któ­re odbywały się po raz pierwszy w budynku nowej hali spor­to­wo-wi­do­wis­ko­wej Miejskiego Ośrodka Sportu i Re­kre­a­cji w Miel­cu, wręczono nagrody laureatom konkursu „Myśl eko­no­micz­nie – żyj ekologicznie”. Miło nam po­in­for­mo­wać, że w tym gronie znaleźli się uczniowie naszej szko­ły. Są to: Maciej Kobyra (1c), który zajął I miejsce, Na­ta­lia Pyt­ko (1c) oraz Mikołaj Kobyra (1d) zdobywcy ex aequo II miejsca. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6