39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wspólnie zasadźmy naszą przyszłość
9 kwietnia 2024r. | Administrator

6 kwietnia 2024 r. uczniowie klas 3c, 3f wraz z opie­ku­nem, panem Zbigniewem Konopką, uczestniczyli w pod­no­szą­cej świa­do­mość ekologiczną ogólnopolskiej akcji or­ga­ni­zo­wa­nej przez firmę Kronospan. W ramach tego wy­da­rze­nia li­cea­liś­ci po­ma­ga­li w sadzeniu drzew. Po skoń­czo­nej akcji wzię­li udział w pikniku z licznymi atrak­cja­mi i po­czę­stun­kiem.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6