39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Drużynowe i indywidualne biegi przełajowe
10 kwietnia 2024r. | Administrator

9 kwietnia odbyły się zawody w przełajach dru­ży­no­wych zespołów, które wywalczyły sobie awans pod­czas za­wo­dów we wrześniu. Drużyna dziewcząt w skła­dzie: Mar­ty­na Ptak, Wiktoria Piechota, Aleksandra Szu­ban, Ju­lia Kra­wiec, Emilia Trzpis i Lena Maniak zajęła III miej­sce. Do­dat­ko­wo awans do finału wywalczyła in­dy­wi­du­al­nie Mar­ty­na Ptak (2c), która dobiegła druga na metę. Drużyna chłop­ców w skła­dzie: Igor Szydłowski, Maksymilian Szady, Kac­per Hull, Rafał Kilian, Oliwier Gembal, Szymon Muras i Ma­ciej Sta­nisz zajęła I miejsce, awansując do finału wo­je­wódz­twa, któ­ry odbędzie się za tydzień w Kolbuszowej. W klasyfikacji in­dy­wi­du­al­nej I miejsce wywalczył Igor Szydłowski, II miej­sce - Ma­ksy­mi­lian Sza­dy. Serdecznie gratulujemy i trzy­ma­my kciu­ki za dalsze sukcesy.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6