39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukces Wiktorii w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
14 kwietnia 2024r. | Administrator

12 kwietnia 2024 r. w siedzibie Giełdy Papierów War­toś­cio­wych w Warszawie odbyła się część finałowa za­wo­dów III stop­nia (centralnych) XXXVII Olimpiady Wie­dzy Eko­no­micz­nej. Z dumą informujemy, że Wiktoria Klich, uczen­ni­ca kla­sy 4B, zajęła 7 miejsce, uzyskując tytuł Lau­re­at­ki Olim­pia­dy. War­to dodać, że w bieżącej edycji olim­pia­dy wzię­ło udział nie­mal 7 tysięcy uczniów z 600 szkół. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6