39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
18 kwietnia 2024r. | Administrator

Sporym sukcesem naszego liceum zakończyły się zma­ga­nia w tegorocznej olimpiadzie polonistycznej. Zofia Grze­lak i Alek­san­dra Lewandowska z 3E oraz Zuzanna Su­lik z 2e uzy­ska­ły tytuł finalisty OLiJP. Tym samym uczen­ni­ce są zwol­nio­ne z ma­tu­ry z języka polskiego na po­zio­mie pod­sta­wo­wym i roz­sze­rzo­nym oraz z części ustnej. Mają też preferencje w przyjęciu na studia na wiele prestiżowych uczel­ni w kraju. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk­ce­sów na kolejnych etapach edukacji!

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6