39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja
7 maja 2024r. | Administrator

3 maja 2024 r. – jak co roku – odbyły się miejskie ob­cho­dy Święta Konstytucji 3 Maja. Udział w nich wziął po­czet sztan­da­ro­wy II LO w składzie: Amelia Jabrzyk (2c), Iza­be­la Ka­czor (2c) oraz Szymon Kaszluga (3e). Uro­czys­tość roz­po­czę­ła msza św. odprawiona w koś­cie­le pw. św. Ma­te­u­sza. Kolejnym punktem obchodów był po­chód pro­wa­dzo­ny przez Mielecką Orkiestrę Dętą, który przeszedł uli­cą Mic­kie­wi­cza pod Pomnik Wolności. W imieniu II LO wią­zan­kę kwia­tów pod monumentem złożyli pan dyrektor Zbig­niew Rzeź­nik wraz z przewodniczącą szkoły - Mają Zgórską.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6