39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kolejny sukces matematyczny Daniela
10 maja 2024r. | Administrator

Daniel Kopacz, uczeń klasy 3a, został laureatem 2. miej­sca w XXIII Podkarpackim Konkursie Ma­te­ma­tycz­nym im. Franciszka Leji. Gratulujemy i życzymy dalszych suk­ce­sów. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród od­bę­dzie się 11 czerwca, podczas konferencji "Twarze Ma­te­ma­ty­ki" w Rze­szo­wie.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6