39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Ogólnopolskie Zawody Modeli Kosmicznych
13 maja 2024r. | Administrator

Miło nam poinformować, że w rozegranych w dniach 11-12 maja 2024r. w Lisich Kątach Ogólnopolskich Za­wo­dach Modeli Kosmicznych Alex Sadowy (2e) zajął III miej­sce w ka­te­go­rii S7 (modele rakiet). W zawodach uczest­ni­czy­li rów­nież absolwenci „Kopernika”, którzy także od­nieś­li suk­ce­sy. Mateusz Czerkies i Eryk Halaburda w konkurencji S8P modele rakietoplanów zdalnie sterowanych zdobyli od­po­wied­nio II i III miejsce. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6