39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kangur Matematyczny
16 maja 2024r. | Administrator

W tegorocznym Międzynarodowym Konkursie „Kangur Ma­te­ma­tycz­ny” nagrodzono dziewięcioro uczniów naszej szko­ły. Wy­nik „bardzo dobry” uzyskała Gabriela Pyrsak (1c), Emi­lia Szot (1b) i Daniel Kopacz (3a). Maksymilian Skop (1a), Se­ba­stian Ochalik (1b), Ignacy Dalczyński (2b), Ry­szard Czer­wiń­ski (2b), Anna Martyńska (3d) i Ma­ksy­mi­lian Ko­leś­niak (4b) zdobyli „wyróżnienie”. Gra­tu­lu­je­my i ży­czy­my dalszych sukcesów.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6