39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wiktoria Klich wyróżniona statuetką Leonardo
23 maja 2024r. | Administrator

20 maja w Hotelu „Iskierka” w Mielcu odbyła się uro­czys­ta Gala Leonardo, podczas której wyróżniono oso­by i fir­my rozsławiające miasto Mielec poprzez swoją pra­cę, in­no­wa­cje i zdolności. W kategorii Mielecki Talent sta­tu­et­kę otrzy­ma­ła Wiktoria Klich, nasza tegoroczna ma­tu­rzyst­ka. Wik­to­ria jest laureatką wielu konkursów i olimpiad na szcze­blu ogól­no­pol­skim m.in. z matematyki, fizyki, sta­tys­ty­ki, lingwistyki, ekologii. Uzyskała dwukrotnie sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Ministrów i sty­pen­dium Pro­gra­mu „Nie za­gu­bić talentów”. Gratulujemy!

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6