39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Debata przed wyborami do Samorządu Uczniowskiego
28 maja 2024r. | Administrator

28 maja 2024 r. w naszej szkole, tuż przed wyborami do SU, odbyła się debata transmitowana na żywo we wszyst­kich salach. Kandydaci – Kacper Kużdżał oraz Kac­per Ma­sło­wiec – zaprezentowali swoje programy oraz za­chę­ca­li wy­bor­ców do oddania na nich głosu. Po pełnej za­an­ga­żo­wa­nia dy­sku­sji pozostało nam jedynie czekać na wy­ni­ki ju­trzej­szych wy­bo­rów. Życzymy obydwu kandydatom po­wo­dze­nia!

obrazek
te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6