39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wycieczka do parku rozrywki Energylandia w Zatorze
28 maja 2024r. | Administrator

27 maja 2024 roku, wczesnym rankiem, duża grupa li­cea­lis­tów „Kopernika” (klasy: 1b, 1e, 1f, 2e) wybrała się do naj­więk­sze­go Par­ku Rozrywki w Polsce – Energylandii w Za­to­rze. Wie­lość atrakcji oferowana przez to miejsce spra­wi­ła, że mło­dzież miała bogato wypełniony czas. Po­go­da do­pi­sa­ła, hu­mo­ry także. Zewsząd dochodziły mu­zy­ka, śmie­chy i da­ło się wyczuć wspaniałą atmosferę. Wśród na­szej młodzieży było wielu odważnych, którzy z eks­tre­mal­nych ko­le­jek (m.in. Hyperiona czy Zadry) ko­rzy­sta­li kil­ku­krot­nie. Wszyscy mieli okazję do spraw­dze­nia sie­bie, po­ko­na­nia swoich lęków i przede wszyst­kim świet­nej za­ba­wy. Ga­le­ria...

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6