39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kacper Kużdżał nowym Przewodniczącym SU
29 maja 2024r. | Administrator

29 maja 2024 r. miały miejsce wybory do Samorządu Ucz­niow­skie­go naszego liceum. W głosowaniu wzięło udział 530 uczniów, a różnica głosów pomiędzy kan­dy­da­ta­mi wyniosła 138. Nowym Przewodniczącym Sa­mo­rzą­du Ucz­niow­skie­go został wybrany Kacper Kuż­dżał, który uzy­skał 330 głosów poparcia. Jego konkurent, Kacper Ma­sło­wiec, zdo­był 192 głosy, 8 głosów było nieważnych. Zwy­cięz­cy gra­tu­lu­je­my i życzymy sukcesów w pracy na rzecz spo­łecz­noś­ci szkolnej!

obrazek
te: 0.018s dbnc: 6 dbnq: 6