39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Udana próbna ewakuacja w szkole
29 maja 2024r. | Administrator

29 maja 2024 r. w „Koperniku” miała miejsce próbna ewa­ku­acja. Akcja odbyła się we współpracy i pod czujnym okiem stra­ża­ków z Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. Po na­da­nym przez ra­dio­lę komunikacie o potrzebie ewa­ku­acji na­uczy­cie­le wraz z uczniami przedostali się dro­ga­mi ewa­ku­acyj­ny­mi do punktu zbiórki, którym jest bo­isko szkol­ne. Następnie złożyli meldunek panu dyrektorowi Zbig­nie­wo­wi Rzeź­ni­ko­wi. Celem przeprowadzonych ćwi­czeń by­ło za­poz­na­nie uczniów i pracowników szkoły z prak­tycz­nym za­sto­so­wa­niem procedur dotyczących za­cho­wa­nia się w przy­pad­ku wybuchu pożaru lub pow­sta­nia in­ne­go za­gro­że­nia dla życia i zdrowia.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6