39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wycieczka edukacyjna klasy 3c do Nadleśnictwa Mielec
5 czerwca 2024r. | Administrator

3 czerwca 2024 r. klasa 3c udała się do Nadleśnictwa Mie­lec. Uczniowie obejrzeli wystawę fotografii związanej z cho­rze­low­ską kolejką leśną, funkcjonującą niegdyś w mie­lec­kich la­sach. Następnym punktem programu była ścież­ka przy­rod­ni­czo-edu­ka­cyj­na: „Do Bobra”. Uczniowie po­zna­li cie­ka­we zakątki Leśnictwa Cyranka oraz ich miesz­kań­ców, np. bobra europejskiego, rozpoznawali ga­tun­ki ro­ślin. Ostatnim punktem programu było ognisko i pie­cze­nie kieł­ba­sek.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6