39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Zajęcia na strzelnicy w ramach edukacji dla bezpieczeństwa
14 czerwca 2024r. | Administrator

6 oraz 13 czerwca 2024 r. uczniowie klas pierwszych uczest­ni­czy­li w praktycznych zajęciach z podstaw strze­lec­twa, któ­re odbyły się w Zespole Szkół Technicznych w Miel­cu. W ra­mach zajęć uczniowie zapoznali się z pod­sta­wo­wy­mi za­sa­da­mi bezpieczeństwa obowiązującymi na strzel­ni­cy, na­uczy­li się przyjmować prawidłową postawę strze­lec­ką, zgry­wać przy­rzą­dy celownicze oraz oddawać celne i bez­piecz­ne strza­ły do tarczy. Do ćwiczeń wykorzystano la­se­ro­we re­pli­ki karabinka HK416, a zajęcia prowadzili p. An­drzej Wyz­ga - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w ZST oraz p. B. Pieróg.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6