39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Młodzieżowa Rada Miejska
16 czerwca 2024r. | Administrator

6 czerwca 2024 r.odbyła się pierwsza sesja nowej ka­den­cji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu. Po uro­czys­tym ślu­bo­wa­niu nowi radni wybrali Prezydium MRM, w któ­re­go skład we­szli uczniowie naszej szkoły. Sta­no­wis­ko za­stęp­cy ob­ję­ła Izabela Kaczor, a sekretarzem zo­sta­ła Ka­ro­li­na Le­siń­ska. Cieszymy się z zaangażowania ucz­niów "Ko­per­ni­ka" w spra­wy lokalnej społeczności i ży­czy­my owoc­nej pra­cy.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6