39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Tauron Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych
17 czerwca 2024r. | Administrator

W dniach 13-16 czerwca 2024 r. odbyły się Tauron Mi­strzo­stwa Polski Modeli Kosmicznych. Miło nam po­in­for­mo­wać o lsuk­ce­sach naszych uczniów. Alex Sadowy (2e) wy­wal­czył I miej­sce w kategorii S3A (modele rakiet z spa­do­chro­nem), To­masz Bolechała (1b) zdobył I miejsce w ka­te­go­rii S1A (ra­kie­ty wysokościowe) i I miejsce w kategorii S6A (modele rakiet z taśmą hamującą). Absolwenci II LO tak­że wywalczyli miejsca na podium: Matusz Czerkies - II miej­sce w ka­te­go­rii S8P i Eryk Halaburda - III miejsce w ka­te­go­rii S8P. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6