39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Mielecki Laur Kultury dla uczennicy „Kopernika”
19 czerwca 2024r. | Administrator

12 czerwca 2024 r. w SCK miało miejsce uroczyste wrę­cze­nie statuetek „Mielecki Laur Kultury”. Jest to na­gro­da Pre­zy­den­ta Miasta Mielca przyznawana za nie­zwyk­łe osią­gnię­cia w dziedzinach artystycznych. Na­gro­dy „Mie­lec­kie­go Lau­ru Kul­tu­ry” wręczyli Pan Radosław Swół - Pre­zy­dent Mias­ta Mielca i Zastępca Prezydenta – Pan To­masz Ley­ko. Wśród nagrodzonej mieleckiej młodzieży zna­laz­ła się Alek­san­dra Ka­gan, uczennica klasy 1d na­sze­go li­ce­um. Gra­tu­lu­je­my.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6