39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukcesy w XII Ogólnopolskim Konkursie Logicznym
19 czerwca 2024r. | Administrator

13 czerwca 2024 r. na Wydziale Filozofii Katolickiego Uni­wer­sy­te­tu Lubelskiego odbył się finał XII Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Logicznego. W konkursie wzię­ło udział blis­ko 1000 uczniów z całej Polski, a duży suk­ces od­nieś­li ucz­nio­wie II LO w Mielcu. Kamila Szęszoł (3b) za­ję­ła 6. miej­sce, uzy­sku­jąc tytuł Laureatki Konkursu, Ignacy Dalczyński (2b) za­jął 10. miej­sce i również uzyskał tytuł Laureata. Bardzo dob­rze spi­sa­li się też: Karol Machnik (3b) i Sebastian Ocha­lik (1b), któ­rzy uzyskali tytuły Finalistów Konkursu. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6